Velkommen

Undervisningsmaterialet “Verdens oprindelige folk” giver lærere og elever mulighed for at arbejde tematisk og systematisk med emnet oprindelige folk gennem en række faglige indgange, undervisningsforløb og vinkler, der relaterer specifikt til fagmålene indenfor  samfundsfag og naturgeografi i gymnasiet.

 

Vælg dit fag:

Samfundsfag

Naturgeografi