Film 1: Verdens oprindelige folk

Mål og baggrund

Målet med denne opgave er, at du bliver introduceret til oprindelige folk i en historisk sammenhæng. Hvor mange er de, hvor lever de henne og hvilken betydning har kolonialiseringen haft for deres udbredelse og levevilkår.

Kampen om land og de mulige råstoffer har gennem århundreder udsat oprindelige folk for et voldsomt pres med udbytning, udryddelse, forflytninger, slaveri m.m.

Der eksisterer imidlertid stadig oprindelige folk.

Forberedelse

  • Se de tilknyttede film, herunder de fem ekspertklip, og notér de vigtigste budskaber og tal
  • Få et overblik over udvalgte kort via gruppen her
  • Åbn kortet med slaveriet i USA: her
  • Find beskrivelser af begrebet trekantshandel

Opgaver i klassen

1) Beskriv den historiske udvikling fra omkring år 1500 i overordnede træk

  1. Hvilke forhold lå bag kolonialiseringen af ‘den nye verden’?
  2. Hvor mange mennesker blev berørt og hvor gik det mest voldsomt til? Anvend gerne kort.
  3. Hvordan var Danmarks rolle i denne grumme fortid?

2) Anvend kort til at få overblik og grave lidt dybere

• Se verdenskortet med kolonistyrer før 2. verdenskrig her:

  1. Find eksempler på lande og hvilke europæiske styrer de var knyttet til.
  2. Hvilke lande var de helt store kolonistyrer på denne tid? Det kan være svært at tolke alene på basis af kortet, så søg evt. andre oplysninger til at underbygge.

• Se også MapTour’en om slavetransporter til Brasilien: (linket virker ikke lige nu, der arbejdes på at finde MapTourens nye URL) h_ttp://arcg.is/1LVjgVa

  1. Ophørte slaveriet samtidig i Nordamerika og Sydamerika?

3) Diskutér hvilken fremtidig udvikling man kan forvente for de oprindelige folk

I filmen tales der om at de oprindelige folk i dag ikke er truet af decideret udryddelse, men mere af ‘udviklingen’. Diskutér to og to eller i små grupper, hvordan man kan forstå dette postulat og kom med eksempler på at den generelle udvikling kan true de oprindelige folk.

Ekspertklip til film 1