Film 2: Kampen om jorden

Kampen om land er central for at forstå de oprindelige folks historie.

Det er målet med opgaven, at eleverne får indblik i de oprindelige folks tætte tilknytning til den natur de lever i samt en forståelse for, hvorfor rettighederne til land er så væsentlig.

Forberedelse

Se den tilknyttede film, herunder de seks ekspertklip under relaterede links, og notér de vigtigste budskaber og tal.

• Orientér dig hos organisationen LandMark http://www.landmarkmap.org/

• Se introduktion til organisationen Land Matrix: https://www.youtube.com/embed/XHUuTaZR17o?autoplay=1

Gennemførelse

Vis først hovedfilmen og ekspertklippene.

Bed derefter eleverne om i grupper at besvare følgende spørgsmål:

1) Beskriv kampen om land

  • Giv eksempler på hvad det er for nogle ressourcer, der er kamp om og som i mange tilfælde presser de oprindelige folk.
  • Beskriv hvordan nationer og oprindelige folk ofte har et forskelligt syn på hvad der skal til for at opnå rettigheder til land. Hvorfor har de oprindelige folk svært ved at få juridiske rettigheder til det område, de har boet i gennem århundreder?

2) Gold Rush i Amazonas – en konkret case

  • Se MapTour’en Amazon Gold Rush: som gennem kort og billeder fortæller om oprindelige folk og kamp om land i Surimam.
  • Hvilke konflikter bliver der beskrevet I denne historie? Er der overordnet tale om de samme problematikker som beskrives i filmen?
  • Hvor effektivt synes du/I at kortturen er til at formidle historien?

3) Diskutér hvordan vi kunne sikre de oprindelige folk bedre rettigheder til land

  • Diskutér om det overhovedet er realistisk at forestille sig en verden uden at nationer og store selskaber prøver at overtage land fra oprindelige folk.
  • Hvilken rolle spiller det, at organisationer som LandMark indsamler data og udstiller deres viden?
  • Hvordan ville du kunne bidrage som en ung dansker?

Jordens betydning og muligheder for samarbejd

Ekspertklip med Birgitte Feiring

Myten om de uproduktive oprindelige, landudnyttelse

Ekspertklip med Birgitte Feiring

oprindelige folk og skovbevaring

Ekspertklip med Birgitte Feiring

Staterne vil bestemme

Ekspertklip med Julie Kofued

Landgrabbing

Ekspertklip med Marianne Wiben Jensen

Jord er det største problem

Ekspertklip med Victoria Tauli-Corpuz