Film 3: Presset til udvikling

Det er målet med opgaven, at eleverne får et godt indblik i hvordan de oprindelige folks kulturer er under pres i vor tid.

De oprindelige folk opfattes ofte som meget eksotiske, når vi fra vores verdensdel tager ud og oplever verden. De repræsenterer ofte kulturer med en levevis meget forskellig fra vores. Det er imidlertid ikke alt vi bifalder ved den fremmede kultur. I nogle tilfælde presser vi sågar på, for at et folk skal ændre deres kultur.

Forberedelse

Se de tilknyttede film, herunder de syv ekspertklip, og notér de vigtigste budskaber og tal.

• Åbn kortet med historiske opgørelser over mange forskellige oprindelige folk og deres primære eksistensgrundlag. Orientér dig, slå lag til og fra.

• Se evt. på andre udvalgte kort i gruppen her

Gennemførelse

Først vises hovedfilmen og de tilhørende ekspertklip for klassen.

Efter filmen løser eleverne i grupper følgende opgaver i klassen:

1) Beskriv kulturer under pres

  • Giv eksempler på nogle af de kulturer der er under pres.
  • Hvordan og hvorfor er disse kulturer under pres?
  • Findes der oprindelige folk i Skandinavien? Hvor lever de og hvad lever de af?

2) Oprindelige folk og deres eksistensgrundlag

  • Anvend kortet til at få overblik over nogle af de mange forskellige oprindelige folk. Bemærk at der er tale om data indsamlet på forskellige tidspunkter, men tilsyneladende oprindelig publiceret samlet i 1964.
  • Det er de samme data, der vises på forskellige måder i kortets lag, men ved at slå lagene til og fra vises med en farveskala, hvor afhængige folkene er (eller var!) af jagt, fiskeri mm.
  • Er der overhovedet nogen fælles træk, der kendetegner oprindelige folk i forhold til hvad de lever af?

3) Diskussion – Oprindelige folk og deres kulturer

  • Hvordan defineres oprindelige folk?
  • Hvad underbygger, som det hævdes i filmen, at oprindelige folk har sværere ved at ændre på forhold i deres egen kultur, hvis de er under pres udefra?
  • Tilhører såkaldt almindelige danskere ikke et oprindeligt folk? I så fald – hvorfor ikke?

Frit, forudgående informeret

Ekspertklip med Birgitte Feiring

Opfordring blandt de fattigste på kloden

Ekspertklip med Birgitte Feiring

Problemer med frit, informeret

Ekspertklip med Birgitte Feiring

Svært at generalisere oprindelige folk

Ekspertklip med Birgitte Feiring

Eksempler på diskrimination af oprindelige folk

Ekspertklip med Joan Carling

Intern diskrimination kræver intern forandring

Ekspertklip med Joan Carling

Racisme, diskrimination og krænkelser af oprindelige folks rettigheder

Ekspertklip med Joan Carling