Film 4: Fremtiden for verdens oprindelige folk

Det er målet med opgaven at du får et godt indblik i hvilken rolle de oprindelige folk kan komme til at spille i fremtiden.

For 100 år siden gik europæerne forrest i nedskydningen af elefanter alene for at få fat i stødtænderne. I dag er denne jagt forbudt og krybskytter straffes hårdt. Hvordan sikrer vi at de oprindelige folk også får deres del af kagen i en fremtid præget af turisme og forbud mod jagt i de gamle områder?

Forberedelse

Se den tilknyttede film, herunder de 10 ekspertklip, og notér de vigtigste budskaber og tal.

Se evt. på andre udvalgte kort i gruppen

Opgaver i klassen

1) Redegør for turismens betydning for de oprindelige folk
• Hvilke eksempler giver filmen på de roller, oprindelige folk spiller i forhold til turistindustrien?
• Hvordan kan man undgå at oprindelige folk blot kommer til at virke som en del af et levende museum?
• Giv gerne eksempler på oplevelser du selv har haft med oprindelige folk, hvis du har været på ferie. Opfattede du det som ligeværdigt?

2) Hvad skal vi egentlig med de vilde dyr?
• Gør rede for hvilken betydning det har for indianerne i Montana at bisonokser bliver udsat i deres områder igen.
• Vi europæere ønsker at skåne de store vilde dyr – især på den afrikanske savanne. Samtidig skaber det voldsom debat at ulven er genindvandret i Jylland efter at have været væk et par hundrede år. Diskutér hvad det egentlig er for et natursyn vi lægger for dagen?

3) Diskutér hvad vi kan lære af de oprindelige folk
• De oprindelige folk har traditionelt levet tæt knyttet til naturen. “Respekt for naturen” nævnes i filmen. Er der noget vi kan lære af de oprindelige folk i den forstand?
• Er det realistisk at vi kan leve bæredygtigt med de oprindelige folk som forbillede, når man tænker på hvor mange mennesker vi er på Jorden?

Ekspertklip til film 4