Introduktion til undervisningsmaterialet

Introduktion

Det unikke ved dette undervisningsmateriale er, at det ikke blot tager udgangspunkt i et folk, en konflikt eller et geografisk område, men samler det hele i et visuelt materiale, der giver et bredt og samtidig nuanceret billede af verdens oprindelige folk, deres aktuelle situation, vilkår og kamp for rettigheder forskellige steder på kloden.

Emnet oprindelige folk er vigtigt. Også for os danskere der jo har et af de omkring 5.000 oprindelige folk, de grønlandske Inuit, inde under rigsfællesskabet. Oprindelige folk udgør blot ca. 5 % af verdens befolkning, men repræsenterer 90 % af den kulturelle diversitet på kloden. Oprindelige folk har unik viden om naturen på deres territorier. Oprindelige folk viser helt konkret, at der findes forskellige måder at leve på i 2016. Men oprindelige folks eksistens er mange steder alvorligt truet. Forholdene for oprindelige folk har på godt og ondt ændret sig meget de seneste år, og den hastige globalisering har sat mange oprindelige kulturer under voldsomt pres. Men de oprindelige folk kæmper. De organiserer sig og forsøger at tale deres sag i de relevante internationale institutioner. Og der begynder at blive lyttet til dem fra flere sider. For selvom mange oprindelige folk i dag lever under meget barske forhold og er marginaliseret i forhold til det omgivende samfund, skal de ikke kun ses som ofre, men også som stærke levedygtige kulturer. Mennesker, der har noget at byde på og hvis kulturer indeholder væsentlige kvaliteter.

Undervisningsmaterialet VERDENS OPRINDELIGE FOLK vil give eleverne forståelse for, hvad vi alle kan lære ved bedre at respektere og give plads til de oprindelige folk. Det kan fx være omkring forholdet til naturen og ressourcerne, omkring kollektiv tankegang, konfliktløsning, økonomi og ejerskab, organisering af samfund, forståelse af mangfoldighed etc.. Dermed kan dette materiale også være med til bryde med nogle af de stereotype forestillinger om oprindelige folk som primitive, uproduktive eller bagstræberiske.

VERDENS OPRINDELIGE FOLK vil også medvirke til at vise hvordan Danmark har spillet, og fortsat spiller, en central rolle på den internationale scene i kampen for rettigheder til verdens oprindelige folk. Derved vil materialet også medvirke til at øge elevernes forståelse for det grønlandske folk Inuit og af forholdet mellem Grønland og Danmark.

Dansk AV Produktion har arbejdet med oprindelige folk og fulgt deres kamp for rettigheder siden slutningen af 1990`erne. Derfor har vi meget materiale at arbejde ud fra og mange muligheder for at vise de centrale problematikker.

Med VERDENS OPRINDELIGE FOLK har vi søgt at skabe et filmbaseret undervisningsmateriale, hvor vi udnytter de mange flotte billedmaterialer vi har samlet i årenes løb, hvor der er høj faglig kvalitet og hvor alle elementer i materialet er målrettet undervisningssituationen. Der er til de relevante fag udarbejdet lærervejledning og fleksible undervisningsforløb der engagerer eleverne med opgaver, film, ekspertklip, faktaark med links til artikler, tabeller og kort mv..

Med udgangspunkt i materialet VERDENS OPRINDELIGE FOLK tilbydes let tilgængelige, aktuelle og spændende indgange til at belyse flere helt grundlæggende faglige problemstillinger inden for pensum i samfundsfag og naturgeografi.

GOD FORNØJELSE