Film 1: Verdens oprindelige folk

 Kan vi ikke bare ignorere de oprindelige folk på grund af ”udviklingen” og globaliseringen?

Spørgsmål til filmen: 

  1. Hvem er de oprindelige folk og hvor mange er der i verden i dag?
  2. Hvor lever de og hvad lever de af?
  3. Er der respekt for verdens oprindelige folk?
  4. Hvilke myter er der om de oprindelige folk?
  5. Hvorfor er de oprindelige til tider blevet betragtet som undermennesker og mærkværdige væsner?

 Undersøgende spørgsmål:

Hvordan definerer FN de oprindelige folk? Hvad står der i FN erklæringen om oprindelige folks rettigheder? Undersøg hvordan deres leveforhold er i dag?

 

Spørgsmål til diskussion:

  • Hvad var baggrunden for europæernes fremfærd?
  • Europæerne møder de oprindelige folk med fatale konsekvenser til følge. Hvilke?
  • Kan vi bare ignorere oprindelige folk i dag? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 

Ekspertklip til film 1