Film 2: Kampen om jorden

Skal de oprindelige folks territoriale rettigheder respekteres?

Modul 2 starter med Kahoots om fakta om oprindelige folk lavet i modul 1 eller som lektie til start på modul 2.

 Spørgsmål til filmen:

 1. Hvorfor frygter Rebecca for sit folks fremtid?
 2. Hvilke problemer er ifølge filmen de største for de oprindelige folk?
 3. Hvilke værdifulde ressourcer findes i de områder, hvor de oprindelige folk lever?
 4. På hvilken måde krænkes de oprindelige folks rettigheder?
 5. Hvad vil det sige at være marginaliseret?
 6. Hvordan ser de oprindelige folk på udnyttelsen af deres jord?
 7. Hvad insisterer de oprindelige folk på?

 Undersøg:

 • Hvad der står i FNs erklæring om oprindelige folks rettigheder til jord?
 • Traditioner for ejerforhold til jord blandt oprindelige folk, herunder Inuit i Grønland.
 • Hvad er baggrunden for fordelingen af jord her i Danmark?

 Diskutér:

 • Hvad er produktiv udnyttelse af jord?
 • Mulige grunde til at ikke at respektere oprindelige folks territoriale rettigheder.
 • Hvordan kan oprindelige folk bidrage til at bevare vigtige naturressourcer?

Ekspertklip til film 2