Film 5: FN og de oprindelige folk?

Kampen om rettigheder for oprindelige folk føres i dag i internationale organer og frivillige organisationer.

Det er målet med opgaven, at du eleverne får et indblik i hvordan kampen føres i FN.

Forberedelse

• Se de tilknyttede film, herunder de 10 ekspertklip under relaterede links, og notér de vigtigste budskaber og tal.

• Se kortet med den langsommelige proces for ratificering af ILO Convention 169: og prøv at undersøge baggrunden for det.

Opgaver i klassen

Vis før filmen for eleverne

Herefter arbejder eleverne i grupper med, at besvare følgende opgaver:

1) Redegør for de oprindelige folks historie i FN

  • Tegn en tidslinje for oprindelige folks deltagelse i FN.
  • Hvordan foregår forhandlingerne i FN?

2) Findes der stadig en form for kolonisering

  • Hvad menes der med at der stadig finder en kolonisering sted, som det siges i et af ekspertklippene?
  • Hvad er det vi risikerer at miste, hvis dette får lov at fortsætte i følge filmen?

3) Diskutér hvad vi kan lære af de oprindelige folk

  • Diskutér hvorvidt FN virker som et effektivt forum til at føre kampen.
  • Kan man overhovedet blive enige om hvad der forstås ved et oprindeligt folk?
  • Kollektive rettigheder – hvad betyder det egentlig i denne sammenhæng?
  • Kom med bud på hvad vi ellers kunne gøre for at styrke de oprindelige folk og deres rettigheder. Kan du selv gøre en forskel?

Ekspertklip til film 5