Film 6: Inuit – Grønlands oprindelige folk

Grønland er formelt stadig knyttet til det danske kongerige, men er på mange måder meget forskelligt fra Danmark.

Forberedelse

• Se de tilknyttede film, herunder de fem ekspertklip, og notér de vigtigste budskaber og tal.

• Læs om inuitter og deres udbredelse: https://da.wikipedia.org/wiki/Inuitter

Opgaver i klassen

1) Redegør for Grønlands historie i overordnede træk
• Tegn en tidslinje med de vigtigste milepæle for Grønland siden Inuitter blev udsat for vestlig påvirkning.
• Grønland har selvstyre, men stadig knyttet til Danmark. På hvilken måde?
• Er Grønland en del af EU?

2) De grønlandske Inuitters identitet
• De grønlandske Inuitter føler en tættere tilknytning til Inuitter i andre lande end til Danmark og danskerne. Forklar hvad der kan være baggrunden for dette.
• Hvordan har Inuitterne traditionelt ernæret sig? Hvordan mon fremtidsudsigterne er?

3) Diskutér de grønlandske eskimoers fremtid
“Vi kan ikke alle sammen leve af det som naturen kan give os?” siges det bl.a. i filmen.
Diskutér hvorvidt det så overhovedet er muligt for de grønlandske Inuitter at bevare deres identitet som et oprindeligt folk.

Ekspertklip til film 6